วิ่งฟันรันชาย

วิ่งฟันรันชาย 5 กม. มีแบ่งกลุ่มอายุดังนี้

1. รุ่นนักวิ่งอายุไม่เกิน 15 ปี มีถ้วยอันดับ 1-8 และมีเงินรางวัลทุนการศึกษา

2. รุ่นนักวิ่งอายุไม่เกิน 16-29 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-8

2. รุ่นนักวิ่งอายุไม่เกิน 30 ปีขึ้นไป  มีถ้วยอันดับ 1-10

Visitors: 55,090