วิ่งมินิมาราธอนหญิง

มินิมาราธอน 10 Km แบ่งกลุ่มการแข่งขันเพศหญิง / Female จำนวน 9 กลุ่มได้แก่...

อายุ  ไม่เกิน 15 ปี มีถ้วยอันดับ 1- 5 และมีเงินรางวัลทุนการศึกษา
อายุ  16-29 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  30-34 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  35-39 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  40-44 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  45-49 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  45-49 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  50-54 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  55-59 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  50 ปีขึ้นไป  มีถ้วยอันดับ 1-5
Visitors: 55,091