วิ่งมินิมาราธอนชาย

วิ่งมินิมาราธอน / Mini-Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร / Km. (TIMELIMIT : 2 HOURS)

แบ่งกลุ่มการแข่งขันเพศชาย / Male จำนวน 10 กลุ่มได้แก่...

อายุ  ไม่เกิน 15 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5 และมีเงินรางวัลทุนการศึกษา
อายุ  16-29 ปี มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  30-34 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  35-39 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  40-44 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  45-49 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  50-54 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  55-59 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  60-64 ปี  มีถ้วยอันดับ 1-5
อายุ  65 ปีขึ้นไป  มีถ้วยอันดับ 1-5
 
 
Visitors: 55,090