เกี่ยวกับเรา

งานวิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ไปพัฒนาสาธารณะประโยชน์ จัดโดยชมรมผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ ร่วมกับหน่าวยงานราชการ อบต. เทศบาลท้องถิ่น บริษัทห้างร้านใกล้เคียง พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2550ได้ดำเนินการเป็นครั้งแรก

รายได้ทั้งหมดมอบให้สาธารณะประโยชน์ โรงพยาบาลแปลงยาว มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ และสาธารณะประโยชน์อื่นๆ

Visitors: 55,090